Wydrukuj tę stronę
niedziela, 08 marzec 2015 00:19

O nas - historia

Powołanie w Szczyrku pierwszej czytelni datuje się na dzień 22 stycznia 1928 roku. Koło Towarzystwa Szkół Ludowych w Buczkowicach podjęło decyzję o utworzeniu czytelni w Szczyrku.

Pierwszym bibliotekarzem został Rudolf Tomczyk , natomiast czytelnia z ramienia zarządu opiekował się Józef Ślusarczyk , nauczyciel ze Szczyrku. Na wniosek p.Tomczyka ustalono imię Czytelni Henryka Sienkiewicza. Miesiąc później 25 lutego 1928 powołano czytelnię w Salmopolu. Przewodniczącym zarządu został Adolf Szoblik, a zastępcom Paweł Czyż. W skład zarządu wchodzili również  mieszkańcy Brennej. Jak wynika z protokołów TSL w Buczkowicach, czytelnia w Salmopolu działała bardzo dobrze, natomiast czytelnia w Szczyrku borykała się z trudnościami.

7 lutego 1931 na zebraniu zarządu TSL w Buczkowicach postanowiono ją zlikwidować. Z informacji starszych mieszkańców Szczyrku wynika, że później dość duży zbiór książek znajdował się w leśniczówce koło kościoła parafialnego .W chwili wybuchu wojny wiele książek zostało przekazanych przez Marię Reiter mieszkańcom na przechowanie.

Okres powojenny był czasem powstawania nowych bibliotek. Biblioteka w Szczyrku pierwszy zapis w księdze inwentarzowej odnotowuje w styczniu 1948 roku i te datę przyjmuje się jako moment powstania Biblioteki w Szczyrku.
Siedzibą biblioteki był budynek starej gminy na piętrze. Pierwszym kierownikiem został nauczyciel Karol Pielesz, który prowadził ją nieprzerwanie do 1968 roku. Pomagała mu żona - Helena Pielesz. W latach pięćdziesiątych Bibliotekę przeniesiono do prywatnego budynku, powyżej budynku gminy. Mieściła się na piętrze w bardzo małym pomieszczeniu. Ze sprawozdań statystycznych prowadzonych  przez pp. Pieleszów z roku 1949 dowiadujemy się, że Biblioteka posiadała już 909 książek i odwiedziło ja 173 czytelników, którym wypożyczono 248 książek Książki wypożyczano też w trzech punktach bibliotecznych.

Analizując dane statystyczne 11 lat później tj. z 1960 roku, dowiadujemy się, że Biblioteka liczyła 4270 wolumenów oraz 195 czytelników, którym wypożyczono 884 książki. Punkty biblioteczne pozostały dwa i wypożyczono w nich 101 książek.

W 1968 roku pan Karol Pielesz przechodzi na emeryturę, kierownikiem Osiedlowej Biblioteki zostaje Zofia Krupińska, a bibliotekarzem pozostaje Helena Pielesz. Biblioteka dalej mieściła się
w budynku prywatnym przy ulicy Beskidzkiej. Warunki pracy były tam trudne, ponieważ regały sięgały sufitu i aby wybrać książkę należało wchodzić na drabinkę.

W 1971 roku ówczesny naczelnik Szczyrku Bolesław Węgrzynkiewicz podjął decyzję o tymczasowym przeniesieniu Biblioteki do wyremontowanego Ośrodka Kultury. Później miała być
przeniesiona do budującego się Domu Strażaka. Tak się jednak nie stało i Biblioteka do dnia dzisiejszego mieści się w Ośrodku Kultury.

W 1971 roku po odejściu pani Heleny Pielesz na emeryturę , bibliotekarką została Zofia Górna , która pracuje w bibliotece nadal. Od tego czasu biblioteka współpracuje z Ośrodkiem Kultury i organizuje wiele imprez czytelniczych.

W 1976 roku w związku  ze zmianami administracyjnymi ,została przemianowana na Bibliotekę Miasta i Gminy. W jej skład weszły filie: w Buczkowicach, Rybarzowicach, Godziszce, a w 1981 roku dołączyła Kalna

W 1983 roku na wniosek naczelnika Miasta i Gminy Eugeniusza Migdała, Biblioteka Miasta i Gminy została połączona z Miejskim Ośrodkiem Kultury tworząc zakład budżetowy. Jego dyrektorem została Zofia Krupińska. Po rozłączeniu miasta od gminy biblioteka w dalszym ciągu działa w strukturze Ośrodka Kultury

W 2001 roku p. Zofia Krupińska zostaje odwołana ze stanowiska dyrektora na jej miejsce mianowano dyr. p. Mirosława  Batora, który pracuje do 2003 roku. Następnie dyrektorem zostaje p. Sabina Bugaj .

W Bibliotece w Szczyrku w latach 1971 do 1992 pracowały: Maria Przybyła , Wiesława Pilarz Barbara Pezda, Halina Dziewulska, Dorota Kubica, Joanna Boryca, Barbara Grim – Mikołajczak.